PYD saflarında çocuk askerler

Human Rights Watch, Uluslararası Af Örgütü, BM Suriye Soruşturma Komisyonu ve KurdWatch tarafından yapılan araştırmalarda, Demokratik Birlik Partisi PYD’ye bağlı Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) tarafından düzenli olarak on iki ve on yedi yaşları arasındaki çocukların askere alındığı ve silahlı çatışmalarda asker olarak kullanıldığı belgelenmektedir. 

YPG ve YPJ kollarındaki çocukların sayısı hakkında net bilgi olmamakla beraber, YPG tarafından toplanan çocukların ebeveynlerinin çoğu da korkudan susmakta ya da »pazarlık« sayesinde çocuklarının serbest bırakılmasını ummaktadır. Ancak YPG’nin kamuoyuna etkili şekilde yansıttığı gibi düzenli aralarla birkaç genci serbest bırakması, genel olarak saflarına çocuk asker alma pratiğinden vaz geçmesini sağlayamamıştır. 

KurdWatch, araştırmaları sayesinde bazı vakalarda YPG ve YPJ saflarındaki reşit olmayan çocuk askerler hakkında somut bilgiler toplayabilmiştir: 

 

child-soldier-ypg1
Kaynak: facebook

Çocukların ve gençlerin askere alınması belli bir sistematiğe dayanmaktadır: Genç yaştaki insanları yetişkinlere göre askerliğe yönlendirmek daha kolaydır; kaldı ki, onlara mücadelelerinin ne denli »kahraman« olduğu aşılanırsa. Özellikle muhafazakâr ve ataerkil yapılı ailelerde yetişen genç kız ve kadınlar Kadın Koruma Birlikleri’ne katılmanın kendilerine başka yoldan elde edemeyecekleri özgürlük alanları açacağını ummaktadırlar. Ayrıca çocuklar ve gençler PYD’nin ideolojik eğitimine karşı yetişkinlere göre daha korumasızdırlar, zira düşünsel ve zihinsel açıdan bu tür ideolojik eğitimlere karşı koyabilmek onlar için daha zordur. Bunun ötesinde, reşit olmayan çocukların askere alınmasının önemli bir nedeni daha bulunmakta: Askerlik çağındaki Kürt erkeklerinin büyük bir bölümü zorunlu askerlikten ve PYD’nin siyasi baskısından korktuğundan dolayı ülkeyi terk etmiş durumdadır [daha fazla bilgi için tıklayınız]. Bu durumdan ötürü Halk Koruma Birlikleri içerisinde yaşanan personel darboğazı, çocuk ve gençlerin askere alınmasıyla kapatılmaya çalışılmaktadır. 

child-soldier-ypg-03
Kaynak: facebook

Human Rights Watch’ın 12 Şubat 2014 tarihinde on dört yaşındaki bir YPG üyesi ile yaptığı röportajda milis örgütüne bir yıl önce katılan bu gencin anlattıkları doğrultusunda YPG’nin askere alma yöntemleri aydınlatılmaktadır. Çocuk, yerel bir gençlik merkezinde YPG saflarında mücadele veren kişilerin onunla nasıl iletişim kurduklarını anlatıyor. 

»Bizimle Kürtlerin durumunu konuştular ve [Kürt] Ulusu’nu korumanın ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Onlara katılmak bizim kararımız […] Annem ve babam buna karşıydılar, hayır dediler ama ben yine de katılmak istedim.« (HRW raporu 2014) 

Çocuk, bunun ardından esas ismini ve yaşını bildirerek, YPG’ye kaydını yaptırdığını anlatıyor. Daha sonra silah eğitimi aldığını ve o zamandan beri farklı sınır kontrol noktalarında görevlendirildiğini söylüyor. 

»Sabah okula gidiyorum, okuldan sonra da orduda hizmet veriyorum.« 

Nurman İbrahim Khalifa’nın durumu ise çok daha farklı. 2001 doğumlu bu kız çocuğu PYD tarafından kaçırılıp, PKK’nın Irak Kürdistanı’nda bir asker kampına götürüldüğünde on üç yaşındaymış ve dokuzuncu sınıfa gitmekteymiş. Kampta gerilla savaşçısı olarak eğitim alması öngörülmüş. Ancak bir buçuk ay sonra kaçmayı başaran Khalifa, KurdWatch’a başından geçenleri şöyle anlatıyor: 

»Dağa [Irak Kürdistanı’na] getirildiğimde daha önce yedi kez kaçmaya kalkışmış bir kız sekizinci kez kaçmaya çalışırken tekrar yakalanmıştı. Hepimiz toplandık. Toplantı akşam boyunca sürdü. Kaçmak isteyen kız bir sahneye çıkarıldı. Ona, onun için bir tek PKK kurşununun bile çok olduğunu söylediler, kurşunlandı ve nehre atıldı.« [Röportajın tamamını okumak için tıklayınız]